Abonnementer og klippekort

Vi udbyder som udgangspunkt tre typer af abonnementer, der i forskellig grad understøtter jeres rekrutteringsproces. Vi tilbyder klippekort inden for de tre abonnementstyper, som kan købes ved midlertidige behov.

Vi rådgiver altid om valg af de mest relevante test til jeres behov. I kan i nedenstående link se, hvilke test vi anvender:

Test certificeringer

HR7-rekruttering anvender udelukkende anerkendte kvalitetssikrede testprodukter.

ALPHA

Testinterview afholdes i jeres virksomhed med deltagelse af rekrutterende leder.

Vi leverer:

 • Koordination og administration med rekrutterende leder/HR-partner i forhold til testning af udvalgte kandidater
 • Udsendelse af link til test, som besvares online
 • HR7-konsulent som gennemgår ansøgning, CV og testbesvarelser fra kandidaterne
 • Gennemførelse af testinterview, hvor ansættende leder deltager
 • Mundtlig opsamling og feedback på kandidater med ansættende leder

BETA

Testinterview afholdes i HR7’s lokaler uden deltagelse af rekrutterende leder med efterfølgende samlet præsentation af kandidater for ansættende leder eller ansættelsesudvalg.

Vi leverer:

 • Koordination og administration med rekrutterende leder/HR-partner i forhold til testning af udvalgte kandidater
 • Udsendelse af link til test, som besvares online
 • HR7-konsulent som gennemgår ansøgning, CV og testresultat fra kandidaterne
 • Gennemførelse af testinterview med kandidat
 • Fremlæggelse af en samlet præsentation af kandidaterne, som giver mulighed for at kvalificere valget af kommende medarbejder

GAMMA  

HR7 stiller konsulent til rådighed gennem hele rekrutteringsprocessen.

Vi leverer:

 • Kompetenceanalyse og -afklaring i samarbejde med jer for at bidrage til jeres udarbejdelse af stillingsopslag
 • Deltagelse ved screening af ansøgere til de første samtaler
 • Deltagelse ved første samtaler med udvalgte kandidater for at understøtte jeres udvælgelse af kandidater, der skal gå videre til testinterview
 • HR7 udsender test online, og inviterer kandidaterne til testinterview
 • HR7 gennemfører testinterview med kandidaterne
 • HR7 konsulenten fremlægger en samlet præsentation af kandidaterne, som giver jer mulighed for at kvalificere valget af den kommende medarbejder

HR7 udbyder abonnementsaftaler og klippekort på baggrund af ovenstående produkter.

Vi tilbyder at mødes med jer og drøfte en aftale, alternativt fremsender vi et udkast på mail til gennemsyn og drøftelse.