Værdier og retningslinjer

Vi arbejder ud fra, at alle kandidaters oplevelse i forbindelse med testinterview har betydning for virksomhedens omdømme. Den professionelle og etisk korrekte behandling af alle kandidater spiller derfor en rolle for virksomhedens image og tiltrækning af relevante kandidater. HR7 sikrer med vores faglighed værdien i, at alle kandidater oplever at få en professionel behandling.

HR7 følger Dansk Psykolog Forenings retningslinjer for brug af test i erhvervslivet. Hermed sikres etisk korrekte rekrutteringsforløb.

HR7 er medlem af brancheforeningen Videnscenter for Professionel Personvurdering.
Vi følger retningslinjerne angivet i ”Professionel personvurdering i offentlige og private virksomheder”, som er udgivet af Videnscenter for Professionel Personvurdering.

HR7 sikrer overholdelse af EU’s GDPR-forordning og den danske ”Lov om behandling af personoplysninger”. Hermed er vores kunder sikret, at der i alt samarbejde med HR7 etableres fuldt dækkende compliance til gældende regelsæt.

HR7 har interne processer, som sikrer, at vi leverer en ensartet effektiv standard. Vi foretager løbende systematisk evaluering og kontinuerlig udvikling af HR7-rekruttering baseret på kundeopfølgning og erfaringer.

De anvendte test undergår hos udbyderne en løbende videnskabelig kvalitetssikring, som er i compliance med de gældende standarder på området.